WSG PÅ FACEBOOK

24.04.2019, 9.30

Wasa Sångargille sjunger in våren, igen, onsdagen 1. Maj 2019 kl. 12.00. Sedvanligt från stadshusets altan. Hjärtligt välkommen!
Wasa Sångargille juhlistaa kevään saapumista laulullaan, taas, keskiviikkona 1.5.2019 klo 12.00. Laulumme kajahtaa kaupungintalon parvekkeelta. Tule juhlimaan kanssamme!
... Se meraSe mindre

Dagens Vbl. 

Missa inte detta! Köp biljetter och kom o lyssna på #BaRock

14.03.2019, 8.05

Dagens Vbl.

Missa inte detta! Köp biljetter och kom o lyssna på #BaRock
... Se meraSe mindre

Recensioner

Uppsluppet med gillet

Den välsjungande manskören Wasa sångargille har många strängar på sin lyra. Man prövar på nya saker, ibland missar man men för det mesta blir satsningarna njutbara för den trogna publiken. Årets ”våryra” hör tvivelsutan till framgångarna och en, som jag tror, nöjd publik kunde lämna Stadshusets festsal efter konserten på lördagskvällen.

Se hela recensionen

Konserten hade två separata avdelningar; den förra med betoning på traditionell a cappellasång, den senare ackompanjerade sånger i olika stilar i populärversion. Övningarna inför konserten har tydligen varit krävande, för åtminstone i den första avdelningen upplevde jag en viss trötthet i rösterna. Dessutom tycks det vara svårt att få en söndersjungen sång, ”Till havs”, fri från slentrian. Balansen var inte helt klanderfri i Peterson-Bergers fantastiska ”På fjället i sol” och ”Blommande sköna…” kunde i mitt tycke gärna utföras mera tillbakahållet i enlighet med texten av Topelius. Tyvärr har denna pärla blivit en vårsång och således utförs i ”regn och kyla” som närmast en kontrafakt.

Att Toivo Kuula var båtintresserad var för mig en nyhet. Den krävande ”Virta venhettä vie” tolkades mästerligt av Stefan Wikman. Även ”Iltapilviä” tilltalade. Synd bara att slutackorden i den förstnämnda blev klanglösa. En av kvällens behållningar blev gruppen RacklerZ framförande av musicalmelodin ”Bring him home”. De fem tenorerna klingade utsökt som grupp, närmare analys av prestationen gör jag av förståeliga skäl inte. Men jag hiffar namnvalet. För mig blev Camille Saint-Saens’ komposition ”Saltarelle” avdelningens höjdpunkt. Visst kommer den med tiden att utföras bättre, men detta var en ypperlig början. Det franska språket kan vi ju inte, men gillet öppnade härmed porten till en ny musikkultur, som är konstnärligt högtstående men tyvärr okänd för många av oss finländare.

Konsertens senare del symboliserades av ett frågetecken i programbladet. Inget om innehållet hade läckt ut på förhand, och inte kunde man ana att exempelvis militärens musikkår skulle vara en av gästerna. Den förträfflige arrangören Ralf Nyqvist stod för några körarr och de transkriberade orkestersatserna. Självfallet kom de fyra sångerna från operans värld, till stor del kraftig unison sång, bäst till sin rätt i den nyckfulla akustiken. Däremot var balansen och exaktheten haltande i Beatlespotpurriet. Solisterna plockades ur egna led. Den nyskrivna texten till discolåten ”YMCA” var svår att uppfatta men visst var det humor att välja just den låten för att locka nya sångare ”att komma och ha kul med oss andra pojkar” /sic!/ Det Caprice-inspirerade programupplägget lyckades, både publik och inte minst sångarna stortrivdes. Som kunniga och humoristiska anmälare fungerade Rollo och Max. Wasa Sångargille är i goda händer och klingar mera homogent än tidigare. Stämbalansen är god och denna gång visade mellanstämmorna framfötterna. Den förnämsta stämman är dock första tenoren, som nu klingar väl i alla nyanser och lägen.

Som ”utomstående” solister medverkade tenoren Mikael Pennanen-Dahlbäck och den unge Erik Sjöholm, bägge i två sånger.

PER-HÅKAN JANSSON

Konsert
Wasa sångargille
Stadshusets festsal
4 maj 2013

Vasabladet 6.5.2013

Uppsluppet med gillet

Vasabladet 6.5.2013

Harmoni med Camilla Nylund och Sångargillet

Sångargillet är en stark traditions bärare på många plan. Efter år av olika julkonsertupplägg var lördagens upplaga en av gillets allra bästa. Stilistisk bredd med välvald musik väl lämpad för den sakrala miljön där Trefaldighetskyrkans altartavla och ljussättning gav harmoni med fördjupade reflektioner till det musikaliska budskapet, grunden till varför vi sjunger julsånger.

Se hela recensionen

Vår starka julsångstradition går långt tillbaka i tiden och har kryddats med influenser från vitt skilda

kulturer och traditioner. Camilla Nylund är i dag ett etablerat namn i den internationella musikvärlden. Det är inte alla operasångare som förmår ta sig an små julsånger med sådan ödmjukhet och teknisk balans som Nylund presterade, utan att övertolka och våldföra sig på den musikaliska kärnan. I de gemensamma sångerna med gillet var klangbalansen väl avvägd, och Stefan Wikman alert följsam i det musikaliska flödet.

Det är inte meningsfullt att lyfta fram enskilda sånger i detta sammanhang där allt satt så väl i helheten,  men  nog  var  ”Betlehems stjärna” av Alice Tegnér strålande liksom Nylunds innerliga tolkning av ”Marias vaggsång”, av Max Reger, ett par som satt ytterst väl. Ett intressant inslag, men ännu inte helt klangligt homogena, var de två latinska bönerna ”Ave Maria” och ”Angelus Domine” för dubbelkör av den tyska nyklassikern Franz Biebl. Annikka Konttori-Gustafsson och Kaj­Erik Gustafsson svarade lyhört och balanserat för piano­ respektive orgelbeledsagningen. Kaj­ Erik  Gustafsson  framförde även  Bachs  Preludium  och  Fuga  e­moll. Sällan hör man ett så väl inlemmat  pianoackompanjemang,  signerat Jan Hellberg, som Konttori­Gustafsson uppvisade tillsammans med  solisten  Karl­-Magnus  Stenström i den populära ”Joulurauha” av Timo Koivusalo, representerande nyare finska julsånger. Flärdfull och snygg helhet.

Bredden på konsertupplägget visade även ensemblen Rackler Z, medlemmar ur kören, som harmoniskt snyggt sjöng den afroamerikanska spiritualen ”When the Stars Begin to Fall”. Det väl genomarbetade programupplägget tilltalade. I dagsläget har Sångargillet  vokala  resurser  med  god stämbalans som Stefan Wikman dirigerar fast och lyhört. Den stämningsladdade julmusiken avslutades tillsammans med publiken i ”Härlig är jorden” och ”Stilla natt” berörande tolkat av Camilla Nylund och kören.

Rainer Holmgård

Konsertrecension
Julkonsert
Trefaldighetskyrkan i Vasa 17.12.2016

Harmoni med Camilla Nylund och Sångargillet

Vasabladet 20.12.2016
Se alla recensioner

Hej!

Dirgent Stefan Wikman

Dirgent Stefan Wikman

Dirigent

Stefan Wikman (director musices) har nästan oavbrutet varit Wasa Sångargilles dirigent sedan höstterminen 1981. Kom med och sjung – tag kontakt!
dirigent@wsg.fi

Martin Wilhelms

Martin Wilhelms

Styrelseordförande

Ordförande i kören
Vill du veta mera om Wasa Sångargille?
Tag kontakt!
ordforande@wsg.fi

Jens Österberg

Jens Österberg

Viceordförande

Viceordförande och marknadschef
Intresserad av att göra upp sponsoravtal med kören? Tag kontakt!
viceordforande@wsg.fi

Se hela styrelsen

Samarbetspartners

Kom med och sjung!

Körsångare lever bevisligen längre.* (Speciellt män i frack)
Tag kontakt!