WSG PÅ FACEBOOK

11.05.2018, 7.43

KALLELSE
10.5.2018

Wasa Sångargille r.f.

Medlemmar i Wasa Sångargille r.f.kallas till valmöte på Cantare måndagen den 21.5.2018 kl.19:00.
Stadgeenliga ärenden behandlas.

Styrelsen
... Se meraSe mindre

07.05.2018, 12.14

... Se meraSe mindre

Recensioner

Seklernas sång uttrycksfullt tolkat av Sångargillet

Det var vidd i Wasa Sångargilles hyllning ”Seklernas sång” till vårt 100-åriga Finland.
Sångargillets konsert var ett uttryck för hur manskören väl förvaltar devisen ”nytänkande på traditionens grund”. Denna gång var det inte enbart kören som stod i ­fokus utan även den österbottniska nutidspoesin och musiken som gjordes övertygande – tillsammans.
I en körsång vävs ord och musik samman. En klassiker kan födas, helheten borrar sig in i mänskosjälen, ibland är det svårt att förklara varför så sker. Men vi behöver dylika ­alster, kanske mer än vi tror.
Se hela recensionen
Ett par exempel är ”Aftonens sång” där Roger Wingrens musik harmonierar med Ole Jakobsons poesi. Samma kan sägas om Lasse Mårtenssons och Lars Huldéns klassiska­ ”Morgondimma”.

Pianisterna Dani Strömbäck och Anton Ylikallio bjöd på härlig pianism i klassiker av Palmgren och ­Sibelius, och inte minst i Dani Strömbäcks eget stycke, det personliga ”Might as well dance”.

Dessutom bidrog pianisterna till fin helhetsharmoni med kören i de specialgjorda arrangemangen för två flyglar och manskör. Jan Hellbergs arrangemang bildade snygga musikaliska helheter. I Gustafssons och Huldéns ”Emigranten” ur ”Is­palatset”, ett beställningsverk av Sångargillet 2005, gjorde sig arrange­manget med dubbla flyglar stabilt och väl.

Däremot hade jag önskat ge den dubbla solistkvartetten ur kören större solistprägel.

Konserthelheten bjöd på en uttrycksfull manskörssång med olika­ tidsperspektiv. Inledningen med den åldriga ”Fä dör” var charmigt ­pikant, och Tjajkovskijs mustiga typiska ryska­ tonspråk framfördes sannerligen burleskt.

Ur körens tidigare repertoar­ plockar jag gärna fram Selim Seger­stams ”Marssnön” med Nils-Eric Sahlström som barytonsolist, och Nils-Eric Fougstedts ”Tre sånger­ om kärleken”. Dessutom vill jag lyfta fram framsyntheten i att ta med ”Inget­ att berätta just i kväll” av Vasas­ flora­ och fauna, lågmält ­arrangerad av Jan Hellberg.

Stefan Wikmans uttrycksfulla tolkningar var vida, allt från snygga pianissimon fram till rungande forten där klangbalansen tyvärr stundom fick sig törnar.

Helhetsupplägget var ypperligt där Ralf Andtbackas, Heidi von Wrights, Eva-Stina Byggmästars, Gösta Ågrens och Catharina Östmans dikter, tolkade av Thomas Backlund, i urval av Ann-Luise Bertell, bidrog till tankar kring oss människor här och nu – tillsammans.

Tack för tänkvärda reflektioner. Jag upplevde ändå att applåderna­ bröt ned det tankemönster med korta­ substansdetaljer, den helhet som programmet ville ge.

Seklernas sång – Wasa Sångargille

Stefan Wikman, dirigent, Dani Strömbäck, piano, Anton Ylikallio, piano, Thomas Backlund, diktläsning, Ann-Luise Bertell, dikturval, Nils-Eric Sahlström, barytonsolo, Dubbelkvartett ur kören

Vasa stadshus 13 maj 2017.

Vasabladet, Rainer Holmgård

Seklernas sång uttrycksfullt tolkat av Sångargillet

Vasabladet 16.5.2017

En hyllning till tangon
I år gav Wasa Sångargille tangon en chans – till glädje för både publik och kören.

Se hela recensionen

Konsert
Fragancia
Wasa Sångargille
Dirigent Stefan Wikman
Medverkande: Jenny Sandelin, sopran
Carola Sarén och Nils-Eric Sahlström,
konferencierer
RacklerZ
Tanguedia Quintet
Stadshuset fredagen den 2 maj kl. 20

Wasa Sångargille har tillsammans med sin mångåriga dirigent Stefan Wikman genom åren presenterat olika programteman. I år fick tangon sin chans, vilket gladde såväl kören som publiken.

”Frangancia” är kanske den vackraste av Evert Taubes visor. Åtminstone jag drömmer mig bort till Västindien och Cubas natt varje gång jag hör den. Den är mycket suggestiv. I Robert Sunds arrangemang
ökar den trolska stämningen ytterligare några grader. WSG tolkade
den ypperligt.

Men innan vi fick njuta av ”Fragancia” värmde kören upp sig och oss med några typiska manskörssånger, Selim Palmgrens ”Bottniska hav”!, Nils-Eric Fougstedts ”Det går en liten speleman” och ”Venematka” av Jean Sibelius, alla snyggt framförda med fin stämbalans, tydlig textning och fina nyanser. Wikman har koll på tempi. Här går det undan!

Ulf Långbacka har tonsatt tre erotiska sånger ur ”Herdedikter” av Lars Huldén. Texternas innehåll presenteras på ett föredömligt sätt med utnyttjande av manskörens uttrycksmöjligheter: rytmen i ”Refräng”, lugnt och övertygande i ”Kom och var du mitt täcke” och trallande folkton med stamp i ”Dina ögon är karuseller”. Jag hoppas att den här erotiska buketten stannar en tid i repertoaren. Den tål att lyssnas till fler gånger.

I en kör växer det fram olika konstellationer såsom kvartetter, dubbelkvartetter och som här, en grupp tenorer, som roar och underhåller på sitt eget vis. De kallar sig RacklerZ och ägnar sig åt finslipad samsång med koreografi. De tog vara på alla komiska detaljer som finns i ”Styrman Karlssons äventyr med porslinspjäsen” (Hasse & Tage) i arrangemang av Anders Edenroth. Kapten Karlsson blev kapten Jansson och så vidare.

För att hylla Tove Jansson sjöng WSG ”Mumintrollets visa” (arr. Jan Hellberg). Sent skall jag glömma de lena mansrösterna i vers två. Så kom då gruppen Tanguedia Quintet upp på scenen och gav den rätta argentiska stämningen. De inledde med ”Adios Nonino” av Astor Piazzolla. Det var en njutning att höra så skickliga musiker göra så rena tolkningar av Piazzollas musik. Samma gällde ”Triumfal” senare i konserten. Med Mikko Helenius på bandoneon, Matti Laukkanen, piano, Antti Heerman, violin, Jere Haakana, gitarr och Olli Rantala på kontrabas kunde resultatet bara bli perfekt! Gruppen stannade kvar under resten av konserten och gav den rätta färgen åt tangostyckena, av vilka jag speciellt fäste mig vid ”Vilsna fålar” och ”Lilla Landsväg”. Liksom de klassiska ”La Cumparsita”, ”Tango Notturno” och ”Jealousy”, handlar de om svikna löften, brustna hjärtan, längtan och saknad.

Kvällens solist, Jenny Sandelin, var med sin kvinnlighet och sin vackra uppenbarelse en verkningsfull kontrast till de frackklädda herrarna, som trånande betraktade henne när hon sjöng. Hon lade operarösten åt sidan den här gången och använde mikrofon. Av hennes två sånger tyckte jag bäst om ”Tango Notturno”, som hon sjöng på tyska. Sandelin blev liksom en del andra intervjuad under kvällen av ”Christina”, som i Carola Saréns gestalt hade kommit ”ända från Helsingfors” för att vara med om konserten. Hon lockade som vanligt fram glada skratt. ”Kotkas ros” med text av Lars Huldén, fick avsluta en mustig och märgfylld vårkonsert. På den entusiastiska publikens begäran sjöng WSG ett extranummer, ”Hulda vår” av Herman Theobald Petschke.

Wasa Sångargille har än en gång lyckats i sin strävan att lyfta sinnet från den vardagliga lunken och uppleva andra sfärer. Med en ros i handen svävade åtminstone damerna hem en bit ovanför marken.

KARIN SANDQVIST

Vasabladet 04.05.2014

En hyllning till tangon

Vasabladet 4.5.2014
Se alla recensioner

Hej!

Dirgent Stefan Wikman

Dirgent Stefan Wikman

Dirigent

Stefan Wikman (director musices) har nästan oavbrutet varit Wasa Sångargilles dirigent sedan höstterminen 1981. Kom med och sjung – tag kontakt!
dirigent@wsg.fi

Magnus Stenström

Magnus Stenström

Styrelseordförande

Ordförande i kören
Vill du veta mera om Wasa Sångargille?
Tag kontakt!
ordforande@wsg.fi

Jens Österberg

Jens Österberg

Viceordförande

Viceordförande och marknadschef
Intresserad av att göra upp sponsoravtal med kören? Tag kontakt!
viceordforande@wsg.fi

Se hela styrelsen

Samarbetspartners

Kom med och sjung!

Körsångare lever bevisligen längre.* (Speciellt män i frack)
Tag kontakt!