WSG PÅ FACEBOOK

Mera Ba...än...Rock just nu. 
Maestro Wikman leder.

16.02.2019, 14.34

Mera Ba...än...Rock just nu.
Maestro Wikman leder.
... Se meraSe mindre

Wasa SångargilleNyt on enemmän kuin Ba... Rock tulossa, Bach?

1 month ago
Avatar

Sångargille på G 🎹

1 month ago   ·  1
Avatar

Kommentera på Facebook

12.02.2019, 20.33

... Se meraSe mindre

Recensioner

Seklernas sång uttrycksfullt tolkat av Sångargillet

Det var vidd i Wasa Sångargilles hyllning ”Seklernas sång” till vårt 100-åriga Finland.
Sångargillets konsert var ett uttryck för hur manskören väl förvaltar devisen ”nytänkande på traditionens grund”. Denna gång var det inte enbart kören som stod i ­fokus utan även den österbottniska nutidspoesin och musiken som gjordes övertygande – tillsammans.
I en körsång vävs ord och musik samman. En klassiker kan födas, helheten borrar sig in i mänskosjälen, ibland är det svårt att förklara varför så sker. Men vi behöver dylika ­alster, kanske mer än vi tror.
Se hela recensionen
Ett par exempel är ”Aftonens sång” där Roger Wingrens musik harmonierar med Ole Jakobsons poesi. Samma kan sägas om Lasse Mårtenssons och Lars Huldéns klassiska­ ”Morgondimma”.

Pianisterna Dani Strömbäck och Anton Ylikallio bjöd på härlig pianism i klassiker av Palmgren och ­Sibelius, och inte minst i Dani Strömbäcks eget stycke, det personliga ”Might as well dance”.

Dessutom bidrog pianisterna till fin helhetsharmoni med kören i de specialgjorda arrangemangen för två flyglar och manskör. Jan Hellbergs arrangemang bildade snygga musikaliska helheter. I Gustafssons och Huldéns ”Emigranten” ur ”Is­palatset”, ett beställningsverk av Sångargillet 2005, gjorde sig arrange­manget med dubbla flyglar stabilt och väl.

Däremot hade jag önskat ge den dubbla solistkvartetten ur kören större solistprägel.

Konserthelheten bjöd på en uttrycksfull manskörssång med olika­ tidsperspektiv. Inledningen med den åldriga ”Fä dör” var charmigt ­pikant, och Tjajkovskijs mustiga typiska ryska­ tonspråk framfördes sannerligen burleskt.

Ur körens tidigare repertoar­ plockar jag gärna fram Selim Seger­stams ”Marssnön” med Nils-Eric Sahlström som barytonsolist, och Nils-Eric Fougstedts ”Tre sånger­ om kärleken”. Dessutom vill jag lyfta fram framsyntheten i att ta med ”Inget­ att berätta just i kväll” av Vasas­ flora­ och fauna, lågmält ­arrangerad av Jan Hellberg.

Stefan Wikmans uttrycksfulla tolkningar var vida, allt från snygga pianissimon fram till rungande forten där klangbalansen tyvärr stundom fick sig törnar.

Helhetsupplägget var ypperligt där Ralf Andtbackas, Heidi von Wrights, Eva-Stina Byggmästars, Gösta Ågrens och Catharina Östmans dikter, tolkade av Thomas Backlund, i urval av Ann-Luise Bertell, bidrog till tankar kring oss människor här och nu – tillsammans.

Tack för tänkvärda reflektioner. Jag upplevde ändå att applåderna­ bröt ned det tankemönster med korta­ substansdetaljer, den helhet som programmet ville ge.

Seklernas sång – Wasa Sångargille

Stefan Wikman, dirigent, Dani Strömbäck, piano, Anton Ylikallio, piano, Thomas Backlund, diktläsning, Ann-Luise Bertell, dikturval, Nils-Eric Sahlström, barytonsolo, Dubbelkvartett ur kören

Vasa stadshus 13 maj 2017.

Vasabladet, Rainer Holmgård

Seklernas sång uttrycksfullt tolkat av Sångargillet

Vasabladet 16.5.2017

Uppsluppet med gillet

Den välsjungande manskören Wasa sångargille har många strängar på sin lyra. Man prövar på nya saker, ibland missar man men för det mesta blir satsningarna njutbara för den trogna publiken. Årets ”våryra” hör tvivelsutan till framgångarna och en, som jag tror, nöjd publik kunde lämna Stadshusets festsal efter konserten på lördagskvällen.

Se hela recensionen

Konserten hade två separata avdelningar; den förra med betoning på traditionell a cappellasång, den senare ackompanjerade sånger i olika stilar i populärversion. Övningarna inför konserten har tydligen varit krävande, för åtminstone i den första avdelningen upplevde jag en viss trötthet i rösterna. Dessutom tycks det vara svårt att få en söndersjungen sång, ”Till havs”, fri från slentrian. Balansen var inte helt klanderfri i Peterson-Bergers fantastiska ”På fjället i sol” och ”Blommande sköna…” kunde i mitt tycke gärna utföras mera tillbakahållet i enlighet med texten av Topelius. Tyvärr har denna pärla blivit en vårsång och således utförs i ”regn och kyla” som närmast en kontrafakt.

Att Toivo Kuula var båtintresserad var för mig en nyhet. Den krävande ”Virta venhettä vie” tolkades mästerligt av Stefan Wikman. Även ”Iltapilviä” tilltalade. Synd bara att slutackorden i den förstnämnda blev klanglösa. En av kvällens behållningar blev gruppen RacklerZ framförande av musicalmelodin ”Bring him home”. De fem tenorerna klingade utsökt som grupp, närmare analys av prestationen gör jag av förståeliga skäl inte. Men jag hiffar namnvalet. För mig blev Camille Saint-Saens’ komposition ”Saltarelle” avdelningens höjdpunkt. Visst kommer den med tiden att utföras bättre, men detta var en ypperlig början. Det franska språket kan vi ju inte, men gillet öppnade härmed porten till en ny musikkultur, som är konstnärligt högtstående men tyvärr okänd för många av oss finländare.

Konsertens senare del symboliserades av ett frågetecken i programbladet. Inget om innehållet hade läckt ut på förhand, och inte kunde man ana att exempelvis militärens musikkår skulle vara en av gästerna. Den förträfflige arrangören Ralf Nyqvist stod för några körarr och de transkriberade orkestersatserna. Självfallet kom de fyra sångerna från operans värld, till stor del kraftig unison sång, bäst till sin rätt i den nyckfulla akustiken. Däremot var balansen och exaktheten haltande i Beatlespotpurriet. Solisterna plockades ur egna led. Den nyskrivna texten till discolåten ”YMCA” var svår att uppfatta men visst var det humor att välja just den låten för att locka nya sångare ”att komma och ha kul med oss andra pojkar” /sic!/ Det Caprice-inspirerade programupplägget lyckades, både publik och inte minst sångarna stortrivdes. Som kunniga och humoristiska anmälare fungerade Rollo och Max. Wasa Sångargille är i goda händer och klingar mera homogent än tidigare. Stämbalansen är god och denna gång visade mellanstämmorna framfötterna. Den förnämsta stämman är dock första tenoren, som nu klingar väl i alla nyanser och lägen.

Som ”utomstående” solister medverkade tenoren Mikael Pennanen-Dahlbäck och den unge Erik Sjöholm, bägge i två sånger.

PER-HÅKAN JANSSON

Konsert
Wasa sångargille
Stadshusets festsal
4 maj 2013

Vasabladet 6.5.2013

Uppsluppet med gillet

Vasabladet 6.5.2013
Se alla recensioner

Hej!

Dirgent Stefan Wikman

Dirgent Stefan Wikman

Dirigent

Stefan Wikman (director musices) har nästan oavbrutet varit Wasa Sångargilles dirigent sedan höstterminen 1981. Kom med och sjung – tag kontakt!
dirigent@wsg.fi

Martin Wilhelms

Martin Wilhelms

Styrelseordförande

Ordförande i kören
Vill du veta mera om Wasa Sångargille?
Tag kontakt!
ordforande@wsg.fi

Jens Österberg

Jens Österberg

Viceordförande

Viceordförande och marknadschef
Intresserad av att göra upp sponsoravtal med kören? Tag kontakt!
viceordforande@wsg.fi

Se hela styrelsen

Samarbetspartners

Kom med och sjung!

Körsångare lever bevisligen längre.* (Speciellt män i frack)
Tag kontakt!