Styrelsen 2017-2018

Dirgent Stefan Wikman

Dirgent Stefan Wikman

Dirigent

Stefan Wikman (director musices) har nästan oavbrutet varit Wasa Sångargilles dirigent sedan höstterminen 1981. Kom med och sjung – tag kontakt!
dirigent@wsg.fi

Martin Wilhelms

Martin Wilhelms

Styrelseordförande

Ordförande i kören
Vill du veta mera om Wasa Sångargille?
Tag kontakt!
ordforande@wsg.fi

Jens Österberg

Jens Österberg

Viceordförande

Viceordförande och marknadschef
Intresserad av att göra upp sponsoravtal med kören? Tag kontakt!
viceordforande@wsg.fi

Michael Björkman

Sekreterare

Lars Lönnblad

Skattmästare
Dan Häggblom

Dan Häggblom

Intendent
Mathias Smeds

Mathias Smeds

Inspicient
Peter Haldin

Peter Haldin

Klubbhövding
Bo-Erik Ekman

Bo-Erik Ekman

Seniorkörens representant