Dirigent Stefan Wikman

Stefan Wikman (director musices) har varit dirigent och konstnärlig ledare för Wasa Sångargille under en lång tidsperiod, längre än någon av sina företrädare. Han valdes till dirigent höstterminen 1981, ledde kören fram till 60-årsjubileet 1990 och återkom som dirigent hösten 1993. 

Under Wikmans ledning satsar kören på att vara "Nyskapande på traditionens grund", ett långsiktigt och systematiskt arbetssätt.  Detta har resulterat i ett nyskapande val av bred och utmanande repertoar och också stora tematiska produktioner (t.ex. Körspelet Carl Michael 1987, Kyrkodramat Jona 2003, Ispalatset 2005, REVOLUTION! 2007, Fly me to the Moon 2011, Ave Maria 2012, Våryra 2013, Fragancia 2014 och Var är vägens mål 2016). WSG har också genomfört två uppmärksammade storprojekt tillsammans med Vasa Opera, orkester, välrenommerade solister och dirigenter: Verdis Requiem hösten 2013 och Brahms´ Ein Deutsches Requiem hösten 2015.

WSG har under åren med Wikman skapat ett brett nät av samarbetspartners, haft en systematisk nyrekrytering och ständigt utvecklat övningsmetoderna i kören.

Wikman har varit elev i Korsholms församlings musikskola och har studerat vid Martin Wegelius-institutet och idkat dirigeringsstudier för bl.a  Eric Ericsson och Dan-Olof Stenlund. Han har också deltagit i Sveriges Körförbunds dirigentutbildning och har mångsidig erfarenhet som körsångare i bl.a. Vasa Kammarkör, Jubilatekören, Akademiska Sångföreningen och Vokalensemblen Röster.

Han är vicedirigent i Finlands svenska manssångarförbund och erhöll Svenska Österbottens kulturpris år 2009.